HET RAAM CENTRUM TEGELEN

Stichting Het Raam is gestart op
Grotestraat 52
Tegelen 

LEO STAPPERS

DE VERGELER

Geel om niet zwart hoeven zien.

1998

MIEKE SMITS

SLAAP MUISJE SLAAP

1998

JAN LUCKER

1998

SUZANNE BERKERS

1998/1999

NIEK HOOGLAND

Klei vermengd met zand en stro is een van de oudste bouwmaterialen in de geschiedenis.

1999

PII DAENEN

1999

TINEKE VERMEER

Een been. Normaal gesproken worden hier kousen omheen gedaan.

1999

HANS REIJNDERS

BODY-ART

Ik stel mijzelf hier zowel letterlijk als figuurlijk ten toon. Humor in mijn werk is voor mij essentieel.

1999

ANDRE WIEHAGER

1999

HILTRUD LEWE

Kleuren hebben niet alleen een symboolwaarde. Kleuren geven ook toegang tot ervaringswerelden.

1999

CHRISTIANE STEFFENS

Er wordt teruggekeken, getuurd, gegluurd. Betrapt? Of verleid? Het antwoord ligt in de ogen.

1999

PETER VERHEIJDEN

GROETEN UIT ZERMATT

"Freud hat recht" is een belangrijk thema in mijn werk. "Groeten uit..." vormt een onderdeel hiervan.

1999

ERIC TOEBOSCH

1999/2000

LAURENS GIELEN

ONVEREEUWIGBAAR

Eigenlijk zou het stoplicht nooit op groen mogen springen.

2000

JACK VISSERS

DE QUEESTE NAAR HET KLANKBEELD

2000

ANGELINE CLABBERS-PETERS

Uit mijn Tegelse periode in de jaren zestig herinner ik mij vooral het starre rollenpatroon waarbinnen mannen en vrouwen zich toen bewogen. De vanzelfsprekenheid die een getrouwde vrouw ertoe dwong om thuis voor huishouding en kinderen te zorgen.

2000

MARCEL BORS

PASSIESPELENPROJECT NR.14

2000

PETRA LOMMEN

Ik wil dat de rust in mijn werk een contrast gaat vormen met de drukte van het verkeer en de straat.

2000

MIA TERBURG-RUTTEN

Ik ben gefascineerd door dat wat de mens achterlaat. Daar speelt het leven zich af, niet nu. Dekens die verwijzen naar de achtergelaten warmte van...

2000

TILLY WECKX

Een straat die doorlopend geprikkeld wordt door het gewicht van blik.

2000

JOS DEENEN

Misschien heeft een blik in "het Raam", dan ook een meer zalvende werking dan een bezoekje aan de stal in Gods Huis aan de overkant.

2000/2001

ED HANSSEN

2001

HELMIE VAN DE RIET

De kerk gelegen tegenover "Het Raam" nodigt uit tot nadenken over én je verdiepen in het bidden.

2001

JOLANDA LOUER

Mijn passie ligt bij het schilderen en klank vanuit sjamanistische traditie.

2001

BIRGITT DERKS

TRIPTYCH 2001

Gestart wordt met deel 1 op 14 mei, deel 2 volgt op 27 mei en tenslotte deel 3 op 10 juni

2001

PAUL RITT

Ik probeer met dit project een verrijking en uitbreiding van de waarneming te realiseren.

2001

WIEL PIJLS

De door mij verzamelde en gefotografeerde vensters vormen de basis voor deze installatie in dit raam.

2001

URSULA PAHNKE-FELDER

QUESTIONSMARK 1997

2001

MAT VAN DER HEIJDEN

Een handreiking voor hen die in het voorbijgaan toch echt "iets" zagen.

2001

ANJA VAN RIJEN

Ik probeer het onzichtbare zichtbaar te maken, de tijd en plaats sluiten hier perfect bij aan.

2001/2002

PETER DE RONDE

Deze brief is gedateerd; Neunen, 17 September 1884. Daarin bedankt Vincent de familie voor haar gastvrijheid tijdens zijn bezoek enkele maanden eerder.

2002

NELLY STOOT VAN BEKKUM

Dit raam zie ik als een houten omlijsting met glas waarachter al eeuwen lang velerlei wordt aangeboden. Zaken waarmee menig "zak" werd gevuld om in behoeften te voorzien.

2002

ISABELLE SMEETS

LEVEN - HET LICHAAM - DE GEEST EN DE DOOD

Maar als dat er ook niet is, waar ben ik dan?

2002

WOLFGANG BECKSTEINER

WATCH BECKSTEINER WATCHING YOU

2002

HUUB MINTJENS

Voor deze installatie ben ik uitgegaan van zowel de weerkaatsing in het glas als de voortdurende bewegende stroom verkeersdeelnemers voor "Het Raam" langs.

2002

GEEN RAAM

In verband met werkzaamheden geen "Raam" tot 30-09-2002

ANITA LERNET

"Kulturen bitte nicht betreten" als metafoor voor de ambivalente houding die er bestaat ten opzichte van kunst en cultuur binnen het denken en de wereld van de mens.

2002

TRUDY VAN SOEST

Aan de ene kant de blik naar binnen, aan de andere kant de reflectie. De beide werken waaruit ik deze installatie heb samengesteld zijn een afspiegeling van deze reflectie, tegelijkertijd tonen ze in hun hoedanigheid het tegendeel.

2002

MATHIEU KNIPPENBERGH

HEDEN IK, MORGEN GIJ

2002/2003

THEO LENDERS

TE KOOP

Met dit project probeer ik het kijkgedrag van de toeschouwer te onderzoeken.

2003

YVONNE HALFENS

Voor mij symboliseren handen de specifiek menselijke tentakels waarmee de mens contact maakt met alles dat buiten hem is.

2003

GIOTTA TAJIRI

i C U 2

2003

PETRA KRAMER

De toeschouwer neemt vanuit de dag de nacht waar en vanuit de nacht de dag.

2003